Driving Course12.9.2019

Driving course Polygon Hradec Králové

1V3A3116

Program :

8.30 -9.30 : příjezd, akreditace

10.00- 13.00 : blok  jízd + průběžné konzultace ( odpočinková zóna)

                          jízdy na polygonu – ovládání launch control, mezní situace, kluzné plochy, krizové brždění vyhýbací   manévry , individuální konzultace      

13.00-13.30 : vyhodnocení

Doprovodný program 12.00 – 14.00 : 

Servisní zóna : Mobilní servis AUTO IN Performance 

Odpočinková zóna : catering, Ford News

Partnerská zóna : představení partnerů, semináře

Cena : 5.900 / osoba + 1 osoba doprovod

min počet vozidel : 10

max počet vozidel : 20

Povinná registrace vč. vyplnění registračního formuláře !

Uzávěrka registrace končí 31.8.2019 !